dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Kommentaar van Theo Potgieter

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Belydenis van Belhar:

1. Ek was nooit in ‘n gemeente of ‘n kerkdiens waar daar as amptelike kerk standpunt verkondig is dat apartheid Bybels regverdig of regverdigbaar is nie. Ek aanvaar dat daar wel ander gemeentes kon wees of selfs dat die algemene sinode so standpunt kon handhaaf en ek moontlik net te jonk was om so daarvan kennis te neem (ek is tans 57 jaar oud). Daarteenoor is ek wel van individue bewus wat so ’n standpunt huldig (of gehuldig het);

Belhar – ‘n Vars manier om geloof te bely

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Stories van Hoop – Commitment

ʼn Vars manier om geloof te bely?

Wat glo jy? Min Christene sal die vraag spontaan antwoord met ons geloofsbelydenis: “Ek glo in God die Vader, Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus …”  Tog bely baie van ons dit amper elke Sondag hardop. Dis mos ʼn kort en duidelike verduideliking van wat ons glo. Dalk het ons te gewoond geraak aan die bewoording en het dit bietjie trefkrag verloor.

Ek was bemoedigend verras toe ek ʼn vars uitdrukking van geloof van ʼn jong pastoor lees.

“I’m part of the fellowship of the unashamed. I have stepped over the line, the decision has been made: I’m a disciple of His! 

I won’t look back, let up, slow down, back away or be still.”

Dis duidelike eietydse geloofstaal.

Die missionêre waarde van Belhar en die NG Kerk-familie se herenigingsgesprek – De Beer, JM & Van Niekerk, AS

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT Deel 50 Nommers 1 & 2 MAART en JUNIE 2009

The missional value of Belhar and the DRC-family’s reunification talks The two questions are raised: a) Does Belhar in fact polarize members of the DRC-family? and b) Is Belhar in fact a stumbling block in the way of church unity? They are discussed to illuminate the contradictions embodied in these questions. It is then shown that the usage of the missional value of Belhar can point towards a direction out of the perceived dilemma in the current reunification talks in the family of DRC churches. The missional value of Belhar is explained with reference to the liberation-effect that Belhar has had on the DRC’s missional relevance during the eighties and thereafter. A missional valuation of Belhar as a possible alternative to the URCSA’s insistance on official acceptance of the confession by the DRC, forms the conclusion of the article.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

Eenheid in die NG Kerkfamilie: ’n kerkhistories-kerkregtelike benadering – PJ Strauss

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT DEEL 48 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2007

Unity in the family of Dutch Reformed Churches: A church historical and church political approach. The author starts by indicating why these churches in Southern Africa can be called a family of churches and why they have enough common belief in certain core issues of faith to form a new denomination. He finds that as far as differences with regard to the acceptance of the Confession of Belhar is concerned, the present agreement is not to force it the one or the other way. In proposals for structuring the denomination a trend is to follow the example of the famous Synod of Dordt in 1618-1619. By doing so, the family stays on the way of an acceptable reformed church polity.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

Was the Belhar Confession a rejection of Modern Protestant Theology? Invoking the past as a shield for the future – RS Tshaka

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007

The dawn of Modern Protestantism has brought with it innovative ways of thinking and speaking about God. Enveloped in this innovation came a liberal thought and speech about God. The result was the fusion of culture and other human concerns with the Christian faith. In some instances this fusion produced in turn conditions for membership in the church of Christ. This paper attempts to delve into the impetus that was created by Modern Protestantism to reveal that the apartheid ordeal from which the South African community is struggling to recover from should be located within Modern Protestantism, yet it argues that it is impossible to completely chastise Modern Protestantism because of this.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

Reconciliation and the Confession of Belhar (1986). Some challenges for the Uniting Reformed Church in Southern Africa – NN Koopman

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007

With an appeal to the Confession of Belhar this paper argues that for reconciliation to be actualised in all walks of life, unity and justice are important. Reconciliation refers to a life of embrace of the other, and to the expiation of the stumbling-blocks to that embrace, namely sin. Justice both as juridical, forensic justice and compassionate, sacrificial justice, opens the door to a life of embrace. Unity as living in proximity, as a life of sympathy and solidarity across all types of boundaries that flows from interpathy and empathy, enhances a life of reconciliation in the so-called private and public spheres of life. Based on this analysis some suggestions are made to enhance reconciliation within and through the Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA). Reconciliation within URCSA, in the so-called Dutch Reformed Church Family and in society receives attention.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

ADOPT THE BELHAR? PRO & CON [VIDEO]

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

The following discussion took place on November 3, 2011 at Bethel CRC in Lansing, IL.
Hosted by Classis Illiana, speakers Peter Borgdorff and John W. Cooper discuss the pro and con of adopting the Belhar Confession as a fourth confession of the CRCNA. Adoption of the Belhar Confession was proposed by Synod 2009 and is to be decided by Synod 2012.

Belhar Discussion – November 3, 2011 from CRCNA on Vimeo.

Posted by Calvin Aardsma on November 14, 2011, 2:15 pm

Is dit vir die NG Kerk moontlik om Belhar as Belydenis te aanvaar – WD Jonker

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Ongepubliseerde aantekeninge van Prof Willie Jonker (ingestuur deur Gert Duursema)

1. Dit sal vir die NGK beslis moeilik wees om dit doen. Dit is moontlik om verskeie redes daarvoor aan te voer, soos

a. dat baie lidmate bereid mag wees om te erken dat apartheid in die praktyk nie goed gewerk het nie en bepaalde dele van die bevolking aan lyding onderwerp het, maar dat hulle dit eerder sien as die mislukking van ‘n politieke program en nie as ‘n opsetlike morele vergryp nie;
b. dat hulle, selfs al erken hulle dat apartheid onreg meegebring het, dit as ’n verkeerde politiek sien en nie as sonde nie;
c. dat hulle, selfs al erken hulle dat apartheid tot ‘n sondige ideologie ontwikkel het, nog nie die rede daarvoor insien dat daar ‘n belydenismatige vorm aan die veroordeling daarvan gegee moet word nie;
d. dat hulle dit kan aanvaar dat die NGSK vanuit hulle situasie en ervaring ‘n belydenis daaroor kon uitgespreek het, maar tog meen dat dit nie van die lidmate van die NGK verwag kan word om daarmee in te stem en ‘n dokument as belydenis te aanvaar wat vanuit die eksistensiële situasie die NGSK, en nie die van die NGK, opgestel is nie;
e. dat hulle dit moeilik vind om hulleself te vereenselwig met ‘n dokument wat vir hulle eerder die bewys is van die triomf van die politieke teenparty as ‘n egte Christelike belydenis wat hulle ook uit die hart gegryp is.

2. Ondanks hierdie moeilikhede is dit omgekeerd moontlik dat die NGK hierdie belydenis kan aanvaar

a. as ‘n daad van belydenis van skuld waarmee erken word dat die kerk medeverantwoordelik was vir die beleid van apartheid wat deur die staat toegepas is, nie alleen met die volle steun van die kerk nie, maar ook op basis van die teologiese regverdiging daarvan deur die kerk;
b. as ‘n daad van erkenning dat die kerk nie duidelik genoeg onderskei het waarom dit gegaan het nie, blind was vir die werklike kwaad wat in apartheid aan die orde van die dag was, wat ten diepste saamgehang met met selfliefde en die onvermoë om die mede-broeders en susters te aanvaar; en
c. as ‘n daad van bekering wat bereid maak om die tug te aanvaar wat deur hierdie belydenis oor die NGK uitgeoefen word.

In elk geval is dit duidelik dat dit vir die NGK geen maklike beslissing sal wees nie. Daarom moet dit ‘n rede wees tot veel en opregte besinning en gebed.

Bevry om te bely en te beliggaam ’n Ekklesiologiese besinning oor die kerkorde van die VGKSA – LB van Rooi

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT DEEL 48 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2007

Liberated to Confess and Embody. An Ecclesiological reflection of the church order of the URCSA. On the 14th of April 1994 the eagerly awaited unification between the former Dutch Reformed Mission Church in South Africa (DRMC) and the Dutch Reformed Church in Africa (DRCA) was validated. This had as result the coming into being of the Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA). The unity of this church is built on a new church order which attempts to express the liberating character of the Belhar Confession Belhar). This means that the church order of the URCSA can be seen as an embodiment of Belhar and as a liberating expression of the broader ecclesiology of the URCSA. Therefore this article will review the relation between Ecclesiology, church orders and confessions whillst specifically looking into the church order of the URCSA giving special attention to the relation between this church order and the Confession of Belhar.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

On not abandoning church theology: Dirk Smit on church and politics – SM De Gruchy

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT DEEL 48 NOMMERS 1 & 2 MAART & JUNIE 2007

This essay argues for the importance of correctly defining, and then defending the concept of ‘church theology’ in dialogue with the thought of Dirk Smit. This is done by identifying and examining the ecclesiologies of the two trajectories that dominated the church’s opposition to apartheid in South Africa, namely Kairos and Belhar. The former, rooted in the notion of the church as Institution, came to expression in the Kairos Document which was highly critical of ‘church theology’. The latter, rooted in the Reformation understanding of the church, came to expression in the Belhar Confession which sought to clarify what it meant to be the church. Through the insights of Smit, a crucial theologian in the Belhar process, the essay argues that we need to find ways to draw these two divergent trajectories together and to recover the heart of what it means to do ‘church theology’ in our context today.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

On violence, the Belhar Confession and human dignity – N Koopman

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT Deel 49 Nommers 3 & 4 SEPTEMBER en DESEMBER 2008

In the quest for the restoration of human dignity, i.e. in the quest to build an ethos of social solidarity and social cohesion, embrace and participation, compassion and justice we drink from the wells of the Christian tradition. So close to the celebrations of the birth of John Calvin it might be appropriate to draw upon his notion of the threefold office of Christ to phrase this threefold quest for the restoration of human dignity in Christological perspective and thereby also to indicate the way along which this restoration might be operationalised. According to Calvin the royal office portrays Christ’s work as that of uniting the world with God, of making us one with God and each other. And in this union with God we enjoy all the blessings that He has in store for us. The priestly office tells about a Christ who sacrifices Himself for the sake of the world. In a world of various forms of brokenness and alienation He is the healer and the reconciler. The prophetic office tells about a Christ who proclaims God’s will for the world. In a world with a lot of knowledge (scientia), but a lack of wisdom (sapientia), Christ as prophet brings true knowledge, meaning and wisdom. The prophet proclaims the vision of a society of justice.10 The threefold office of Christ might enrich our theological contents of the
three discourses on human dignity proposed in this essay.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

Die Ou Testament en die Belydenis van Belhar (1986) – SD Snyman

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT DEEL 47 NOMMERS 3 & 4 SEPTEMBER & DESEMBER 2006

The use of the Old Testament in the Confession of Belhar is investigated. The fact that there are only four explicit references to the Old Testament in the Confession occurring only in the fourth article on righteousness merits such an investigation. The Old Testament does have a contribution to make on the statements of unity and reconciliation as well. Although the Confession of Belhar does not contradict the teachings of the Old Testament, it is nevertheless a pity that theological insights from the Old Testament do not feature more prominently in die Confession. The result of this investigation shows that theological insights from the Old Testament could also have been used in the other articles of the Confession to strengthen its theological value.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

Goeie nuus om te bely: Die Belydenis van Belhar en die pad van aanvaarding | Piet Naudé - Johan Botha | Bybel-Media - 'n Omvattende verduideliking van die inhoud van die Belydenis van Belhar, asook van die begeleidende brief wat daarmee saam gelees word. Jy kan dit hier bestel of dit as E-boek koop.
Good news to confess: The Confession of Belhar and the road to acceptance | Piet Naudé - Johan Botha | Bybel-Media - A detailed account of the content as well as the accompanying letter of the Confession of Belhar. You can order it here or buy it as E-book.
Neither Calendar nor Clock: Perspectives on the Belhar Confession | Andrew Murray-Desmond Tutu bekroonde boek van Prof Piet Naudé | Eerdmans: 2010. Jy kan dit oa by Loot.co.za koop.

Kommentaar

Floris knouwds

|

Ek sukkel soms om predikante te verstaan. Soos nou weer met “Groep35”. Selfs na ek hul verklaring verskeie kere deurgelees het, het dit my steeds ontwyk wat hulle nou eintlik wou sê. Daarom het ek maar agter die woorde en tussen die reëls probeer lees. En skryf ek vanuit hierdie halfgebakte waarnemings van my:
1. Skynbaar is julle ontevrede daaroor en kry julle julleself jammer dat alles nou nie geloop het soos julle dit wou hê nie. Maar julle sien ook nie kans om by julle oortuiging te staan en soos Luther te sê” Hier staan ek. Ek kan nie anders nie!” Want dalk kan julle inkomste in gedrang kan kom. Daarom sukkel julle om in hierdie beslissende moment ‘n beslissing te maak en daarop te handel.
2. Skynbaar voel julle dat julle nou nie meer die inhoud van Belhar kan verkondig nie. Maar julle kon nog altyd. En julle kan nog steeds. Want die NG Kerk is primêr gebou op die waarheid van die Woord. Die belydenisskrifte is sekondêr! En die Woord praat glashelder en klinkklaar oor versoening, geregtigheid en eenheid. Maar ek vermoed dat julle die “backing” van ‘n belydenisskrif gesoek het omdat julle nie kans sien om soos Luther julle stellings aan die kerkdeur te spyker (“no matter what”) nie.
3. Skynbaar dink julle dat daar net een manier is om die hartsroep van die VGK te respekteer en dit is om die Belhar belydenis ‘n deel van die belydenisgrondslag van die kerk te maak. Ek vermoed dis omdat julle nog nooit gaan sit en soek het na kreatiewe oplossings om ‘n wesenseenheid in die kerk te vestig – in plaas van ‘n organisatoriese eenheid nie.
4. Skynbaar dink julle nog (verkeerdelik) dat die stemming oor artikel 1net oor Belhar gegaan het. Wel, dit het nie! Dit het ook gegaan oor die verbreding van die basis van belydenisskrifte en die nuwe opsie van gerelativeerde (nou begin ek so geleerd soos julle klink, hê?) belydenisskrifte, dit is, belydenisskrifte met ‘n laer waarde wat aan jou keuse oorgelaat word. Dit het ook gegaan oor die indruk dat die proses eerstehandse lidmate (die wat Belhar aanvaar) en tweedehandse lidmate (die wat dit nie aanvaar nie, maar welkom is) in die kerk gaan skep. En as julle ‘n entjie verder gedink het, sou julle dalk ook (soos ek) teen die verandering van Artikel 1 gestem het. Maar om heel ander redes as wat julle blykbaar dink wat agter alle nee stemme lê.
5. Skynbaar reken julle dat ouens soos ek (wat nugter met hierdie goed wil omgaan) nie die nodige geloofsonderskeiding het nie. En/of dat die nodige teologiese gefundeerdheid by ons ontbreek. Daarom kan ‘n “referendum” nie werk nie. Maar, sê nou net die Heilige Gees is aan die kerk in sy geheel gegee… sou dit nie dalk beteken dat die Here ook op ‘n ander manier besig kan wees om met sy kerk te werk as die manier wat julle subjektiewe onderskeidingsproses voorskryf nie?
So: as julle (soos julle sê!) die beginsels van Belhar wil uitleef… Doen dit! Met volle oorgawe. Want dan sal julle dalk ontdek dat daar baie meer ruimte in die NG Kerk is as wat julle dink, dit is, ruimte om gelowiges in die gemeente te begelei om die waardes van eenheid, versoening en geregtigheid orals in hulle lewens te vergestalt. En as julle dít kan regkry, sal julle (sonder Belhar) ‘n werklike bydrae maak wat die kerk van Christus dien. Soos julle sê dat julle graag wil.
So, ek is jammer. En ek wou maar net laat weet: Nee dankie, Ek sal nie my naam by julle lys voeg nie. Ek sal eerder voortgaan om die ouens rondom my te konfronteer met die Bybel se eise vir praktiese eenheid, versoening en geregtigheid. En hulle help om dit ‘n werklikheid te maak – orals waar hulle in hierdie wêreld beweeg.

Dania vd Walt

|

So dankbaar dat daar mense is wat die moed van hulle oortuiging het om ruimte te skep vir almal. Ek prys die Here daarvoor

Webmeester

|

Jy kan dit op die oomblik net in die kommentaar ruimte doen. Ek sal hoor of daar ‘n sentrale punt is waar name bygevoeg kan word.

Andre Smuts

|

Ek wil graag my naam byvoeg. Hoe gaan ek te werk?