dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Prof Dirkie Smit – Oorsprong en Inhoud van die Belhar-Belydenis – Deel 1

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes, Belydenis van Belhar

Luister na die genuanseerde en vars verduideliking wat Dirkie Smit alreeds op 2 September 1997 oor die Belhar-belydenis gegee het. Die opnmame is gemaak in Port Elizabeth, waar hy die Oos-Kaapse Sinode van die NG Kerk toegespreek het.

In Deel 1 handel hy oor die Oorsprong en Inhoud van Belhar.

Dankie aan Deon Kitching vir die digitalisering hiervan.

Gereedskapskis vir die Belydenis van Belhar

Written by Webmeester on . Posted in Belydenis van Belhar, Prosesse en Produkte

Die Algemene Sinodesitting 2013 van die NG Kerk het ‘n Gereedskapskis vir die Belydenis van Belhar goed gekeur.  Dit word in die vorm van ‘n CD met meer as 70 bronne daarop, sowel as twee Bybelstudieboekies aan elke NG Kerk gemeente gestuur.  Ons plaas graag al dié materiaal ook hier op die webtuiste.  Dit kan hiervandaan afgelaai en gebruik word.

Algemene Sinode 2013 van NG Kerk se besluit oor die belydenis van Belhar

Written by Webmeester on . Posted in Belydenis van Belhar, Besluite

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het op 8 Oktober 2013 met ‘n groot meerderheid aanvaar dat die volgende voorstel vir artikel 1 na die kerkverband toe kan gaan vir goedkeuring.

Kerkorde Artikel 1:
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ʼn wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ʼn belydenisskrif onderskryf nie.
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ʼn uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.