dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

ADOPT THE BELHAR? PRO & CON [VIDEO]

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

The following discussion took place on November 3, 2011 at Bethel CRC in Lansing, IL.
Hosted by Classis Illiana, speakers Peter Borgdorff and John W. Cooper discuss the pro and con of adopting the Belhar Confession as a fourth confession of the CRCNA. Adoption of the Belhar Confession was proposed by Synod 2009 and is to be decided by Synod 2012.

Belhar Discussion – November 3, 2011 from CRCNA on Vimeo.

Posted by Calvin Aardsma on November 14, 2011, 2:15 pm

Belhar – ‘n Vars manier om geloof te bely

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Stories van Hoop – Commitment

ʼn Vars manier om geloof te bely?

Wat glo jy? Min Christene sal die vraag spontaan antwoord met ons geloofsbelydenis: “Ek glo in God die Vader, Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus …”  Tog bely baie van ons dit amper elke Sondag hardop. Dis mos ʼn kort en duidelike verduideliking van wat ons glo. Dalk het ons te gewoond geraak aan die bewoording en het dit bietjie trefkrag verloor.

Ek was bemoedigend verras toe ek ʼn vars uitdrukking van geloof van ʼn jong pastoor lees.

“I’m part of the fellowship of the unashamed. I have stepped over the line, the decision has been made: I’m a disciple of His! 

I won’t look back, let up, slow down, back away or be still.”

Dis duidelike eietydse geloofstaal.

Is dit vir die NG Kerk moontlik om Belhar as Belydenis te aanvaar – WD Jonker

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Ongepubliseerde aantekeninge van Prof Willie Jonker (ingestuur deur Gert Duursema)

1. Dit sal vir die NGK beslis moeilik wees om dit doen. Dit is moontlik om verskeie redes daarvoor aan te voer, soos

a. dat baie lidmate bereid mag wees om te erken dat apartheid in die praktyk nie goed gewerk het nie en bepaalde dele van die bevolking aan lyding onderwerp het, maar dat hulle dit eerder sien as die mislukking van ‘n politieke program en nie as ‘n opsetlike morele vergryp nie;
b. dat hulle, selfs al erken hulle dat apartheid onreg meegebring het, dit as ’n verkeerde politiek sien en nie as sonde nie;
c. dat hulle, selfs al erken hulle dat apartheid tot ‘n sondige ideologie ontwikkel het, nog nie die rede daarvoor insien dat daar ‘n belydenismatige vorm aan die veroordeling daarvan gegee moet word nie;
d. dat hulle dit kan aanvaar dat die NGSK vanuit hulle situasie en ervaring ‘n belydenis daaroor kon uitgespreek het, maar tog meen dat dit nie van die lidmate van die NGK verwag kan word om daarmee in te stem en ‘n dokument as belydenis te aanvaar wat vanuit die eksistensiële situasie die NGSK, en nie die van die NGK, opgestel is nie;
e. dat hulle dit moeilik vind om hulleself te vereenselwig met ‘n dokument wat vir hulle eerder die bewys is van die triomf van die politieke teenparty as ‘n egte Christelike belydenis wat hulle ook uit die hart gegryp is.

2. Ondanks hierdie moeilikhede is dit omgekeerd moontlik dat die NGK hierdie belydenis kan aanvaar

a. as ‘n daad van belydenis van skuld waarmee erken word dat die kerk medeverantwoordelik was vir die beleid van apartheid wat deur die staat toegepas is, nie alleen met die volle steun van die kerk nie, maar ook op basis van die teologiese regverdiging daarvan deur die kerk;
b. as ‘n daad van erkenning dat die kerk nie duidelik genoeg onderskei het waarom dit gegaan het nie, blind was vir die werklike kwaad wat in apartheid aan die orde van die dag was, wat ten diepste saamgehang met met selfliefde en die onvermoë om die mede-broeders en susters te aanvaar; en
c. as ‘n daad van bekering wat bereid maak om die tug te aanvaar wat deur hierdie belydenis oor die NGK uitgeoefen word.

In elk geval is dit duidelik dat dit vir die NGK geen maklike beslissing sal wees nie. Daarom moet dit ‘n rede wees tot veel en opregte besinning en gebed.

Belydenis van Belhar: Quia of Quatenus? – Chris Saayman

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Kerkeenheid is ’n Bybelse opdrag. Met die saak waaroor dit in die Belydenis van Belhar gaan, kan moeilik verskil word. Die vraag is egter: Mag hierdie belydenis werklik op dieselfde vlak as die Drie Formuliere van Eenheid geplaas word? Sou ’n gereformeerde gelowige getrou wees aan die Herder deur die Belydenis van Belhar as gereformeerde belydenisskrif te onderskryf?  Die bedoeling van hierdie skrywe is nie om ’n waardeoordeel oor die Belydenis van Belhar te fel nie. Die doel is om gelowig na te dink oor die vraag aan watter vereistes ’n belydenisskrif moet voldoen ten einde gereformeerd te wees én op dieselfde vlak as die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls geplaas te word. Vir alle gereformeerdes, maar in besonder vir elke VGK en NG lidmaat en leraar is hierdie vraag deurslaggewend.

Belhar ‘gaan oor meer as blote aanvaarding’ – Jana van der Merwe

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Die belydenis van Belhar is soos alle belydenisskrifte nie net ’n dokument wat aanvaar moet word nie, maar met sy teologiese inhoud omarm moet word en in die kerk doelgerig uitgeleef moet word. Só is gister in Bloemfontein op ’n bespreking van dié omstrede dokument aangevoer nadat die NG Kerk se Algemene Sinode pas gevra het dat dit as deel van die kerk se belydenisgrondslag aanvaar word.

Deurbraak in die Belhar-besluit – Piet Naudé

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Ek was op pad tussen George en Port Elizabeth toe ek die sms van kollega Rethie van Niekerk kry dat die NGK se Algemene Sinode deurbraakbesluite oor kerkhereniging en Belhar geneem het. Ek is nie tans meer aktief betrokke by kerklike leierskap nie, en het nie die binnekringdebatte noukeurig gevolg nie.  Maar ek was onmiddellik bly en verlig oor die nuus.