dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Author Archive

Deurbraak in die Belhar-besluit – Piet Naudé

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Ek was op pad tussen George en Port Elizabeth toe ek die sms van kollega Rethie van Niekerk kry dat die NGK se Algemene Sinode deurbraakbesluite oor kerkhereniging en Belhar geneem het. Ek is nie tans meer aktief betrokke by kerklike leierskap nie, en het nie die binnekringdebatte noukeurig gevolg nie.  Maar ek was onmiddellik bly en verlig oor die nuus.

Algemene Sinode 2011 se besluit rondom die Belydenis van Belhar

Written by Webmeester on . Posted in Besluite

Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG kerk se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige kerkordelike prosesse hiervoor in werking te stel.

Die Missionêre waarde van die Belhar Belydenis vir die NG Kerk – JM de Beer

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

Instrument tot inheemswording (opsomming van Ph D 2008)

Die Belhar Belydenis was sedert sy ontstaan in 1982 ‘n omstrede dokument in die NG Kerkfamilie.  Na die Kerkbode-debat in 1998, is Belhar al hoe meer gesien as ‘n struikelblok in die weg van eenwording.  Denke oor die Belydenis het gepolariseer tussen diegene wat dit aanvaar as konfessie teenoor diegene wat dit nie aanvaar nie.  Besware wat teen die Belydenis ingebring is, het te make met sy ontstaansgeskiedenis, sy status as konfessie en inhoudelike besware.  Die negatiewe persepsies oor die Belhar Belydenis is diep gewortel.

Eksegeties-teologiese ondersteuning van die Belydenis van Belhar – JNM Hartney

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

NGTT Vol 52, Uitgawe1 & 2, Mar / Jun 2011

In die NGTT (Deel 46, nommers 3 & 4, September en Desember 2005) was daar ’n artikel deur prof. Piet Strauss van die Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat. In die artikel bied hy redes aan waarom die Belydenis van Belhar nie as ’n vierde belydenisskrif aanvaar behoort te word nie. Van die redes is dat die Belydenis nie oor “kernwaarhede van die Bybel” handel nie, maar slegs oor “periferiese morele waardes”. Met hierdie bydrae probeer die skrywer om moontlike Skriftuurlike bewyse wat ten grondslag van die Belydenis van Belhar lê te identifiseer en te analiseer. Die Belydenis van Belhar is rondom drie (Bybelse) begrippe gestruktureer, naamlik eenheid, versoening en geregtigheid. Hierdie bydrae stel ondersoek in na die eksegeties- teologiese betekenis van hierdie begrippe.

Met dank aan NGTT vir die verlof om die artikel te plaas.

Kerkbegrip, Belydenis en Kerkorde in die Kerkherenigingproses van die NG Kerkfamilie in Suid-Afrika – HJ Kleynhans

Written by Webmeester on . Posted in Akademiese bydraes

Opsomming (D Th 2009)

Die Here wil dat Sy kerk op aarde één moet wees soos Hy Een is “sodat die wêreld kan glo” (Joh 1723) – ter wille van die geloofwaardigheid en die effektiwiteit van die Evangelieverkondiging en van sy getuienis. Hierdie eenheid is allereers ‘n geestelike geloofseenheid, maar is óók ‘n sigbare eenheid in die institusionalisering van Sy kerk wat met ander kerke in verband tree op grond van gemeenskaplike geloofsbelydenis en in die hooftrekke van kerkinrigting en – regering.