dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Belhar – ‘n Vars manier om geloof te bely

Written by Webmeester on . Posted in Ander bydraes

Print Friendly, PDF & Email

Stories van Hoop – Commitment

ʼn Vars manier om geloof te bely?

Wat glo jy? Min Christene sal die vraag spontaan antwoord met ons geloofsbelydenis: “Ek glo in God die Vader, Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus …”  Tog bely baie van ons dit amper elke Sondag hardop. Dis mos ʼn kort en duidelike verduideliking van wat ons glo. Dalk het ons te gewoond geraak aan die bewoording en het dit bietjie trefkrag verloor.

Ek was bemoedigend verras toe ek ʼn vars uitdrukking van geloof van ʼn jong pastoor lees.

“I’m part of the fellowship of the unashamed. I have stepped over the line, the decision has been made: I’m a disciple of His! 

I won’t look back, let up, slow down, back away or be still.”

Dis duidelike eietydse geloofstaal.

“My past is redeemed, my present makes sense, my future is secure.”  Ek het so bietjie stil gestaan by die gedagte  “my present makes sense.” Elkeen wat met vrymoedigheid sê sy lewe is betekenisvol, is ʼn inspirasie en gee hoop.

Verder sê hy: “I no longer need to be praised, regarded or rewarded.”  ʼn Kragtige manier om te sê ek soek nie my eie belang nie!

“My face is set, my gait is fast, my goal is heaven, my road is narrow, my way is rough, my companions are few, my Guide reliable …

I cannot be bought, compromised, detoured, lured away, turned back, deluded or delayed.  I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate in the presence of the enemy, ponder at the pool of popularity or meander in the maze of mediocrity.

I am A DISCIPLE OF Jesus. 

I must go till He comes and will work till He stops me.

When He comes for His own He will have no problem recognizing me.”

Ons geloofsvaders het dit nie so verwoord nie. Hierdie belydenis is soos ’n blom wat so pas oop gegaan het!

Stories van Hoop – Belhar

Wat is die storie met Belhar?

Baie vra: “Waarom is Belhar nodig? Hoekom maak die NG Kerk se Kaapse Sinode en Algemene Sinode soveel daarvan dat hulle dit nog ʼn Belydenisskrif wil maak?”

As jy verlede week se ‘Stories van Hoop’ gelees het, sal jy ʼn antwoord op een van jou baie vrae kry.

Julle sal onthou dat ek die volgende geskryf het: “Ek was bemoedigend verras toe ek ʼn vars uitdrukking van geloof van ʼn jong pastoor lees.”

Dit gaan oor ʼn ‘vars’ manier om geloof uit te druk in woorde en sinne wat ons waarskynlik nog nie gedoen het nie. As hy sê: “I’m part of the fellowship of the unashamed,” spring sy woorde nuut hoorbaar in ons ore wat al doof geluister is na: “Ek glo in die … kerk, die gemeenskap van gelowiges.” Hy sê niks nuut nie, maar sê dit op ʼn nuwe manier wat ons laat regop sit en weer iets raak sien wat verslete geraak het.

As ek lees “I have stepped over the line, the decision has been made: I’m a disciple of His!” voel ek hy sê wat ek eintlik bedoel as ek sê “ek glo!” Hy gebruik begrippe wat weerklank en instemming in my hart vind, alhoewel ek die woorde self nog nie so gebruik het nie.

Toe ek lees “My past is redeemed, my present makes sense, my future is secure,” het ek gedink, “Joe, dis presies soos ek voel, ek kon dit nie beter gesê het nie.”

Dis presies wat die Belhar Belydenis is. Dis ʼn vars manier om ons Bybelse geloof uit te druk op maniere wat ons dit nog nie gedoen het nie. Dit bring kante van ons Bybelse geloof na vore wat ons bietjie mis gekyk het.

Gaan lees dit weer ʼn paar keer onbevange deur. Jy sal verras wees dat jy dinge lees wat jy van kleins af glo, maar net nog nooit so daaraan gedink het nie.

Daar word egter ook dinge gesê wat jou laat stil staan en wonder of jy nog op hierdie punt op die Here se pad is.

Lees die Belhar Belydenis met ʼn ander gesindheid en jy sal inderdaad verras wees oor wat daarin bely word. Word saam met my uitgedaag en bemoedig!

Stories van Hoop – Belhar

Wat is die storie met Belhar? (2)

Ek verwys na die geloofsbelydenis van ʼn jong pastoor in die vorige Stories van Hoop. Hy het ou geloofswaarhede, waarmee ons ons goed mee vereenselwig, op ʼn nuwe en vars manier gesê. Dink maar aan: “I’m part of the fellowship of the unashamed,” “I have stepped over the line, the decision has been made: I’m a disciple of His!” “My past is redeemed, my present makes sense, my future is secure,” As ons glo wat hy glo, sal ons elke woord met oortuiging nasê.

Gaan dit enige verskil maak as jy weet wie die persoon is wat dit gesê het, of in watter omstandighede hy dit gesê het? Ek dink nie so nie. Nie as dit wat bely word weerklank in jou hart vind nie.

Die groot weerstand teen Belhar kom uit persepsies oor ‘wie’ dit op gestel het en ‘hoekom’. “Dis ʼn politieke dokument,” se baie. “Dis net geskryf om die NG Kerk by te kom,” meen ander. Daarom verwerp hulle dit by voorbaat sonder om eerlik te lees wat daarin bely word.

Die (politieke) omstandighede in ons land het so verander dat nie een van daardie besware in gebring kan word teen die vandag-se-lees van die Belydenis nie. Die stof het gaan lê. Nou hoef ons nie meer deur stofwolke te kyk om te probeer uitmaak wat daar staan nie. Nee, dit lê nou skoon en oop vir ons om sonder die bril van die verlede te lees. Die tyd is nou reg om dit met vandag se bril te lees.

Belhar Belydenis gaan oor:

v  DIE KERK IS GOD SE KERK.

v  GOD SE KERK IS EEN

v  GOD SE KERK IS ‘N VREDEMAKER

v  GOD SE KERK SOEK GEREGTIGHEID

v  GOD VERWAG GEHOORSAAMHEID VAN SY KERK.

Hoe meer ons begin leef wat hier bely word, hoe meer hoop is daar vir ons, ons samelewing en die wêreld.

Begin om noukeurig die opsomming te lees.

 

DIE BELHAR BELYDENIS, 1986 – ‘N OPSOMMING

1. DIE KERK IS GOD SE KERK.

 • Ons glo in die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.
 • God roep self mense om deel te wees van sy kerk, Hy beskerm en versorg sy kerk van die begin van die wêreld af tot die einde toe.    

2. GOD SE KERK IS EEN ( ALMAL WAT IN GOD GLO, HOORT SAAM)

 • Ons word almal deur dieselfde God gered in Christus Jesus, daarom is ons almal wat glo mekaar se broers en susters.
 • Ons glo dat God ons as Christene die opdrag gee om een te wees, om saam te staan, saam te werk en Hom saam te dien. Ons moet hierdie eenheid en samewerking onder gelowiges najaag en soek. Ons moet mekaar liefhê en liefde aan mekaar bewys.
 • Ons glo dat ʼn opregte geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde vir lidmaatskap van sy kerk is.
 • Daar mag nie geskeidenheid, haat, vyandskap of verdeeldheid onder gelowiges wees nie. Alle gelowiges behoort God en mekaar in een kerk te dien. Daarom glo ons dat dit verkeerd is dat gelowiges wat dieselfde glo, in aparte kerke is.

3. GOD SE KERK IS ‘N VREDEMAKER ( ‘N VERSOENER )

 • Jesus Christus het die saak tussen God en mens kom regmaak. Die kerk moet aangaan om hierdie versoening tussen God en mens te verkondig.
 • Christus het gekom om die dinge wat onvrede tussen mense veroorsaak, (om dit wat maak dat ons as mense nie met mekaar in vrede kan saamleef nie) te oorwin. Christus oorwin dinge soos onversoendheid, haat, bitterheid en vyandskap. (Christus bring versoening).
 • God het die boodskap van versoening aan ons toevertrou. Daarom glo ons dat God ons, as Sy Kerk, roep om vredemakers tussen mense te wees.
 • Daarom moet ons die dinge wat mense van mekaar af weghou as sonde sien en dit beveg. Die kerk moet dinge wat skeiding bring teenstaan en versoening bewerk.
 • Daarom verwerp ons kerk die leer wat dit goed praat dat mense op grond van ras of kleur gedwing word om apart te leef en aparte kerke te wees.

4. GOD SE KERK SOEK GEREGTIGHEID ( EN BRING HOOP VIR DIE WAT VERONTREG WORD )

 • God wil dat daar reg moet geskied en dat daar ware vrede onder mense moet kom.
 • Ons glo dat God nie tevrede is as mense onregverdig behandel word nie. God sien die saak van die verontregte raak en Hy staan by hulle.
 • God roep ons as kerk om Hom hierin te volg. Ons moet opkom vir die saak van mense wat arm is, wat ly, wat in nood verkeer en onregverdig behandel word.
 • Die kerk moet getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid.

5. GOD VERWAG GEHOORSAAMHEID VAN SY KERK.

 • Ons glo dat God van ons verwag om Hom in hierdie dinge te gehoorsaam, al sou menslike owerhede en wette daarteen wees en al sou dit meebring dat ons gestraf word en moet ly.

AAN DIE ENIGE GOD, VADER, SEUN EN HEILIGE GEES, KOM TOE EER
EN HEERLIKHEID TOT IN EWIGHEID.

 Ek is lidmaat van die VGKSA. Was leraar in die VGK. Na aftrede betrokke by Petra Kollege Wes-Kaap.

Chris

Ds. Chris Erasmus
Eksterne Kommunikasie
Petra Kollege Wes-Kaap, Posbus 260, De Doorns, 6875
Tel: 023-356-3636, Sel: 072 2285760, chris@petracol.org.za

Trackback from your site.

Comments (1)

 • Kort opsomming van Belhar « ekke dink

  |

  […] ‘n Afgetrede leraar van die VGK, Ds Chris Erasmus het hierdie opsomming van die Belydenis van Belhar opgestel.  Ek plaas, soos dit gepubliseer is op die Belydenis van Belhar se webwerf. […]

  Reply

Leave a comment

%d bloggers like this: